Szabályok

§1 Az Upologus játékban való részvételhez el kell fogadnod a felhasználási feltételeket.

§2 Az Upologus játék a felhasználók egymás közötti kommunikációját is lehetővé teszi. A szövegek és képek tartalma felhasználó felelősségi körébe tartozik. Pornográf, rasszista, sértő vagy a hatályos jogszabályokba ütköző tartalmak miatt az adott felhasználói fiókot azonnali hatállyal törölni lehet. Ez a szabály általában a fenti lehetőségekkel való visszaélésre vonatkozik.

§3 Egyetlen felhasználó sem rendelkezik alanyi jogosultsággal az Én Kicsi Tanyám játékban való részvételre. Az Üzemeltető fenntartja magának a jelen felhasználási feltételeket, a hatályos jogszabályi rendelkezéseket vagy a jó erkölcsöket megsértő játékosok törlésének jogát.

§4 Jogosulatlan előny szerzése (cheat) a játék során:

(1) A játékosok kötelezettséget vállalnak arra, hogy szerverenként csak egy felhasználói fiókkal játszanak, tilos az ún. „többfiókozás”.

(2) A játékon belül tilos az ajándékozás, a hitelnyújtás, illetve a kirívó előnyöket biztosító ügyletek bármilyen fajtája, illetve egy felhasználói fiók ilyetén jellegű kihasználása egy másik fiók javára a fiókok törlését vonhatja maga után.

(3) Különös szigorral vizsgáljuk a felhasználói fiókok közötti, jellemzően egyirányú és rendkívül kedvező kondíciókkal lebonyolított ügyleteket.

(4) Haladéktalanul jelenteni kell a bug-okat, az általuk nyújtott előnyöket pedig nem szabad kihasználni sem a felhasználó saját céljaira, sem pedig baráti felhasználók javára.

(5) A felhasználói fiók törlésének kockázata mellett tilos kihasználni azokat a fel nem sorolt, de mégis esetlegesen tisztességtelen játékra használható, rendeltetésellenes előnyöket eredményező támadási felületeket.

§5 Szigorúan tilos bot-programokat, illetve más olyan eszközöket használni, amelyek szélsőségesen befolyásolják a játékot.

§6 Az Én Kicsi Tanyám nem vállal felelősséget a használata miatt esetlegesen keletkezett károkért. Kártérítés minden esetben kizárva.

§7 A tagsági jogviszony bármikor megszüntethető a felhasználói fiók törlésével.

§8 Minden körülmények között be kell tartani az adminisztrátorok és moderátorok utasításait.

§9 Virtuális tárgyakat semmi esetre se szabad "valódi" pénzért eladni, megvásárolni, ill. cserélni.

§10 A fenti szakaszok egyikének érvénytelensége nem érinti a fennmaradó rendelkezések érvényességét.